VV:architecture

Hlasovanie

• Vypracovanie dokumentácie a projektu stavieb, drobných stavieb a ich zmien:
– architektonická štúdia
– projekt na územné rozhodnutie
– projekt pre stavebné povolenie
– realizačný projekt
– projekt skutočného vyhotovenia stavby
• Konzultačná činnosť
• Realizácia stavieb na kľúč
• Návrh interiéru a exteriéru
• Cenové ponuky a rozpočty stavieb
• Autorský dozor

Štefan Vrabec, Ing. Arch.
architect, executive director

M: +421(0)903 937 808

w w w . s t e f a n v r a b e c . s k

BRATISLAVA office:
Borinka 349,
90032 BORINKA
SLOVAKIA

NITRA office:
Hradská 27,
94106 Komjatice
SLOVAKIA

Firmu pridal ing. arch. Štefan Vrabec

varchitecture

Pridaj komentár