Advokátska kancelária JUDr. Ivan Glovniak

Hlasovanie

Advokátska kancelária JUDr. Ivan Glovniak so sídlom v Žiline poskytuje komplexné právne poradenstvo s odbornou starostlivosťou vo všetkých oblastiach práva, pričom o Váš prípad sa osobne stará výlučne profesionálny právnik – advokát. Naša advokátska kancelária nezabezpečuje poskytovanie právnych služieb prostredníctvom advokátskych koncipientov.

JUDr. Ivan Glovniak, advokátska kancelária
so sídlom D.Dlabača 2748/28, 010 01 Žilina
IČO: 42433665
DIČ: 1120879023
zapísaný v zozname advokátov vedenom
Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7090

mobil: 0907 848 678, e-mail: ivan.glovniak@gmail.com

Firmu pridal Ivan Glovniak

Pridaj komentár