2 thoughts on “CEFEUS/Kasiopeja, s.r.o.”

  1. Dovoľujem si upozorniť potencionálnych zákazníkov na vyššieuvedené s.r.o. (prvá k 8.12.2010 zanikla, avsak založená HARKAN, s.r.o), ktoré realizujú/realizovali uskutočnovanie stavieb a obstarávane stavebných prác. Firma má síce za sebou aj nejaké výsledky, avšak jej prístup k zákazníkom po zaplatení je viac ako vlažný. Horeuvedene firmy zabezpečovali výstavbu bytových/rodinnych domov, z ktorých niektoré vykazujú už v záručnej dobe viditeľné i závažné nedostatky (praskanie vonkajších/vnútorných stien, hrdzavenie kovovych casti). Firmy v nejednom prípade nerealizovali výstavbu v súlade so schválený projektom (napr. neúplné a poddimenzované rozvody tepla v domoch, použitie lacnejších materiálov) a nevykonali niektoré projektom stanovené práce (napr. terasy a ich prekrytia). Neposkytli a neodovzdali niektorým užívateľom kompletnú projektovú a technickú dokumentáciu napriek platným ustanoveniam stavebného zákona.Firma nezabezpečuje kvalitu stavebnej činnosti úmernú vloženým prostriedkom a v niektorých prípadoch ju obchádza. Neodporúčam vstupovanie do obchodného vzťahu s nimi, resp. max. opatrnosť.
    Vzhľadom k tomu, že vyššieuvedená firma už neexistuje, neodporúčam vstupovať v budúcnosti do obch. vzťahu s osobami, ktoré vyššieuvedené spoločnosti vlastnili/vystupovali v ich mene, resp. spolupracovali s nimi t.j. p. Ing. Milan Vigaš, Richard Lorenc, Ing. Andrej Caban.

  2. nepoznám nikoho kto by mal s pánmi figurujúcimi v týchto firmách dobré skúsenosti. na začiatku je všetko v poriadku kopec sľubov, úsmevov a všetko určite bude v poriadku. pokiaľ nemajú od Vás všetky peniaze ktoré chcú. potom všetko ostáva v nedokončenom stave. firmy ktoré pre nich robili niektoré čiastkové práce sa tiež dištancujú, lebo samozrejme im nezaplatili.
    našťastie týchto pánov v BB a okolí už veľa ľudí pozná takže budú musieť loviť v iných vodách.
    našťastie je si z čoho vyberať… a dúfam že sa s podobnými týpkami už nestretnem.

Pridaj komentár