REALFINANC, s.r.o.

Hlasovanie

ul. Štefánikova č. 36 Trnava

Predmetom činnosti spoločnosti REALFINANC, s.r.o., ktorá pôsobí od roku 2008
/ pôvodná realitná kancelária Vladimír Kormúth – REALFINANC, vznikla v roku 2002 /,
sú služby v oblasti nehnuteľností, predovšetkým sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu
všetkých typov nehnuteľností. Okrem toho, že sprostredkovávame predaj, kúpu a prenájom
všetkých typov nehnuteľností, zabezpečujeme aj kompletný servis v organizačnej a právnej
oblasti, a to najmä vypracovanie návrhov zmlúv, návrhov na vklad do Katastra nehnuteľností,
znaleckého posudku, geometrických plánov a zabezpečenie ďalších potrebných dokladov.
Ťažiskom spoločnosti je predaj bytov, rodinných domov a pozemkov pre individuálnu bytovú
výstavbu v TRNAVE a blízkom okolí, Bratislava a okolie, Pezinok a okolie , Senec a okolie,
Hlohovec a okolie, Piešťany a okolie, Sereď.

Naša práca sa začína obhliadkou nehnuteľnosti, overením vlastníckych vzťahov na katastri,
zabezpečením LV a snímky z mapy, vypracovaním kúpnopredajnej zmluvy, návrhu na vklad.
V prípade družstevných bytov vypracujeme prevod členských práv.
Samozrejmosťou je zastúpenie klienta vo všetkých otázkach spojených s predajom, kúpou a
prenájmom nehnuteľnosti a jej fyzickou obhliadkou, pričom v záujme dosiahnutia
najoptimálnejšieho a najefektívnejšieho riešenia, kladieme dôraz najmä na
seriózny a profesionálny prístup.

Pri realizácii kúpy nehnuteľnosti Vám v prípade potreby bezplatne zabezpečíme úver
v peňažných ústavoch ( ČSOB banka a.s., Slovenská sporiteľňa a.s., UniCredit bank a.s.,
VÚB a.s., Tatra banke a.s., VOLKSBANK Slovensko a.s., DEXIA banka Slovensko a.s.,
OTP banka a.s.), v spolupráci s FINCENTRUM a.s. prefinancujete kupovanú nehnuteľnosť
až do 100% hodnoty.
Pri priamej platbe zabezpečíme vinkuláciu v peňažnom ústave do doby nadobudnutia nového
majiteľa zapísaním na príslušnom katastri.
Dbáme na to, aby požadovaná provízia bola adekvátna nielen vynaloženým nákladom, ale aj
kvalite poskytovaných služieb.

PREČO SI VYBRAŤ PRÁVE NÁS :

* uprednostňujeme individuálny prístup ku klientovi
* serióznosť
* profesionalita
* kvalitné know-how
* ponúkame komplexné služby
* spoľahlivosť
* rýchle jednanie
* maximálna spokojnosť klientov
* garantujeme adekvátnosť provízie k nákladom
* využívame služby a spoluprácu iba osvedčených partnerov
* spolupracujeme so všetkými bankami, ktoré poskytujú úver na kúpu nehnuteľností.

Aj Vy môžete patriť k spokojným klientom či už KUPUJÚCIM, alebo PREDÁVAJÚCIM.
Kontaktujte nás a dohodnite si podmienky využitia našich služieb…

REALFINANC, s.r.o.
Konateľ Kormúth Vladimír

Firmu pridal Kormúth Vladimír

Pridaj komentár