ELKAPO s.r.o. – Ekologická likvidácia komunálnych a priemyselných odpadov

Hlasovanie

Ponúkame komplexné služby v oblasti práce s odpadmi: odvoz, skládkovanie, separácia a likvidácia odpadov, prenájom kontajnerov, poradenská činnosť v odpadovom hospodárstve… Likvidujeme všetky bežné odpady, ktoré vznikajú pri stavbách, v domácnostiach alebo výrobnej a priemyselnej činnosti. Taktiež odoberáme vyradené elektrické zariadenia a odpad z elektrozariadení a likvidujeme azbest z exteriérov. V našej spoločnosti presadzujeme osobitný prístup k zákazníkovi a nastavenie najvýhodnejšieho pomeru ceny a kvality.

http://elkapo.sk

ELKAPO s.r.o.
Cabajská cesta p.p. 5D
950 16
Nitra

Firmu pridal Pavel Kudlačík

Pridaj komentár