1 thoughts on “Centrum vedecko-technických informácií SR”

  1. Je národným informačným centrom a špecializovanou vedeckou verejnou knižnicou Slovenskej republiky zameranou na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied. Vyvíja tiež navigačné nástroje pre lepšiu orientáciu vo svete sieťových informačných zdrojov – SciTech navigátor, Biznis navigátor, Euronavigátor (súčasť EURO-i-portálu).

Pridaj komentár