Michal Skala

ANER HAUS s.r.o.

Juraj Dudra ml.

DIANN, s.r.o.

Ochranne športové a rybarske siete

Leonard Ondo

VERET s.r.o.

Stavitelství STRACHOTA s.r.o.

KAPKA s.r.o.